Hungarian (formal)French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
 • PDF
 • Nyomtatás
 • E-mail

A Munkácsy Alapítvány

Létrejötte

Egy közelmúltban készült hazai felmérés szerint a megkérdezettek Munkácsy Mihályt (1844-1900) választották Magyarország legnépszerűbb művészének. A Munkácsy emlékkiállítások szenzációs sikere több, mint 1millió 100ezer látogatójával minden létező múzeum látogatói rekordot megdöntött a magyar művészettörténetben. Mindannyiunk számára világos tehát, hogy a Munkácsy Alapítványt a közérdeklődés hívta életre.

 

 

Az Alapítvány főbb adatai

Alapító: Pákh Imre

Az alapítvány neve: Munkácsy Alapítvány

Jellege: közhasznú szervezet

Székhelye:  1068 Budapest, Városligeti fasor 44

Az Alapítvány tevékenységének fontosabb területei:

 • tudományos és kulturális tevékenység, kutatás, oktatás-nevelés, tehetségkutatás és hagyományőrzés, ismeretterjesztés, események szervezése és lebonyolítása, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, közhasznú szervezetek számára biztosított egyéb szolgáltatások.
 • Az alapítvány, mint egyfajta ötletbörze kívánja támogatni a Magyarországon végbemenő rendszerváltási folyamatokat. Helyet és fórumot kíván biztosítani a nemzeti értelmiséget összekovácsoló eszmék és véleménycserék kibontakozásának, a társadalom, a tudomány, a politika és a kultúra területén. Kibontakozási lehetőséget és baráti környezetet kíván létrehozni az eltérő vélemények ütköztetéséhez, a legeredményesebb megoldások hatékonyabb felismeréséhez és alkalmazásához.

Az Alapítvány a fenti célok érdekében, többek között, az alábbi tevékenységeket látná el:

 • Munkácsy Mihály életének és munkásságának népszerűsítése, tudományos feldolgozása, továbbá róla szóló tanulmányok közzététele.
 • Mivel a művész által készített 650 képből csupán mindössze 50%-ának tudjuk hollétét, az Alapítvány feladatának tekinti az eddig ismeretlenhelyeken őrzött képek felkutatását, kategorizálását, valamint a nagy nyilvánosságnak történő bemutatását itthon és külföldön;
 • a képek eredetiségének vizsgálatát az elérhető legmodernebb csúcstechnológia segítségével.
 • Munkácsy Mihály életművének megőrzése, képei állapotának konzerválása.
 • Egy új, a legapróbb részletekre kiterjedő naprakész, nagy Munkácsy monográfia kiadása.
 • Munkácsy 1000 levelének rendszerezése, kiadása.
 • Munkácsy életét fókuszba állító és népszerűsítő művészeti alkotás: film, opera, musical és/vagy balett előadások színpadra állítása.
 • Magas színvonalú külföldi kiállítások megrendezése Bécsben, Párizsban, Moszkvában, Kijevben, Londonban, Münchenben, New Yorkban.
 • Végül, de nem utolsó sorban folyamatos kapcsolattartás a közönséggel, az Alapítvány támogatóival a legfrissebb kutatási eredmények, valamint az Alapítvány tevékenységéről és egyéb, általa szervezett eseményekről szóló ismertetők folyamatos közzététele.

Az alapítvány küldetése:

A Munkácsy életmű és kultusz egyben a magyar nemzeti kultúra visszaállítása az azt megillető méltó helyre mind Magyarországon, mind külföldön.

A magyar nemzetnek napjainkban jobban, mint valaha, hősökre van szüksége. Munkácsy Mihály nemcsak a legnépszerűbb, hanem az egyik legismertebb magyar művészember is, aki egyik levelében így fogalmazott: "Legnagyobb dicsőségemnek azt tartom, ha hazámnak, mint hű fia, hírét és dicsőségét növelhetem." Ezt a gondolatot választottuk az Alapítvány mottójául is, amelynek jegyében tevékenykedni szándékozunk.

Az Alapítvány kuratóriumába a felkérést mind ez idáig a magyar kulturális és közélet prominens személyiségei fogadták el.

A Munkácsy Mihály nevével fémjelzett szervezetben óriási, kiaknázásra váró értékek és lehetőségek vannak, amelyeknek keretében komoly, nagy érdeklődésre számot tartó események rendezését is tervezzük.

Magyarországon a jelenleg fennálló, a kultúrával és a tudománnyal  foglalkozó intézményeket a korábbi u.n. szocialista rendszer hozta létre és működtette, és amelyek 20 évvel a rendszerváltás után mind a mai napig hűen és kitartóan baloldaliak. Az ilyen alakulatoknak már nincs hitelük az emberek többsége szemében.

A nemzeti oldalnak a magyar kulturális tőke ésszerű felhasználásával, meg kell alkotnia saját tudományos és kulturális bázisát.

Az általuk megnyert 1 millió 10 ezer ember minden olyan eseményre reagál, ami Munkácsy nevével fémjelzett. Mára Munkácsy Mihály követőinek tábora a legnagyobb aktív közösség Magyarországon, ami a jövőbeni eseményekkel, kiállításokkal és a modern marketing eszközök bevonásával a duplájára fog nőni! Számunkra Munkácsy Mihály egyfajta kulturális "Hungaricum" is, amely a nemzetet egyesítő és mozgósító erővel bír. A jövőben a közismert Munkácsy nevet "márkanévvé" kívánjuk  fejleszteni, ami egyben: tehetséget, sikert, elismerést, továbbá minőséget és magyarságot is jelent.

Az Alapítvány által kiadott "Excelencia Díj" -jal inspirálni, elismerni és támogatni kívánjuk fiatal tehetségeink munkáját; ezzel önbizalmat adva és példát mutatva társadalmunk valamennyi tagjának.

Az Alapítvány aktív és megbízható szilárd részese és élcsapata kíván lenni mind a kulturális rendszerváltásnak,mind a kiemelkedő művészeti és kulturális tevékenység elismerésének Magyarországon.

 

Munkácsy Alapítvány a facebookon