Hungarian (formal)French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Bereczky Loránd

  • PDF
  • Nyomtatás
  • E-mail

Munkácsy Mihály a magyar és az egyetemes képzőművészet kiemelkedő jelentőségű és ismert festőművésze. Személyes sorsa, alkotói útja szinte a XX. századi modern karriertörténeteket idézi: szegény, kétkezi munkásként induló ifjúból lett világhírű, a szakmabeliek és a közélet jelentős személyiségei által keresett és megbecsült festővé. Szembe kellett néznie emberi és művészi megpróbáltatásokkal, meg kellett birkóznia a siker személyiséget befolyásoló kihívásával, s az elvárt teljesítményhez szükséges tevékenység olykor robot jellegű terhével. De megismerhette a szakmabeliek és tanítványok tiszteletét, megbecsülését, s az igazi siker örömét. Nem véletlenül lett festővé, tehetsége hamar megmutatkozott, s a sors úgy sodorta a művészi pálya felé, hogy visszatekintve is teljesen természetes a hivatás választása. Festőfejedelemként részt vett a kulturális közéletben, és vállalt magyarságával képviselte mindig szülőhazájának kultúráját.

A festészet szakmai örökségén alapuló biztos mesterségbeli tudást megszerző és gondolati igényességgel dolgozó alkotóvá vált Munkácsy Mihály. Az ifjúkori, elsősorban technikai kérdések miatt érdekes képei után életművének első szakaszára a magyar nép életéből merített témák drámai erejű megjelenítése volt jellemző. Azonban ezek a művek nem illusztrációk, nem epikus jellegű elbeszélések, hanem egy-egy jellegzetes emberi - társadalmi szituáció képi megragadásai: az akkori magyar társadalom olyan emblematikus értékű pillanatainak a megörökítései, amelyeket a hazai közegben megélt valóság ismerete hívott elő, olyan hitelességgel, hogy azt a párizsi, sőt az európai közönség a valóság nagy erejű tudósításaként tisztelte, hívéül szegődve mesterének.

A mindig fegyelmezetten dolgozó művész azt is tudta, hogy ennek a rangnak a kivíváshoz a kor társadalmi mozgásának megfelelően az életkörülmények alakításával is meg kell felelni. Mára bizonyos, hogy ez a megfelelés segítette a megszületett művek közkinccsé válását is. Megbecsült és ünnepelt mesterré vált. Az egyébként a művészeti forrongásoktól izgalmas korszak olyan mesterévé, akit a szakmai tudás, a kulturális örökség feldolgozásának milyensége és a személyes varázs tudott a „korszerűek" között „időszerűvé" tenni.

Rendkívül izgalmas művészettörténeti tény, hogy az 1950-es évek második felében Magyarországon született monográfián túl, bár sok Munkácsy-ról szóló írás jelent meg, még nem látott napvilágot olyan album karakterű kiadvány, amely az érdeklődőknek a művekben való gyönyörködést tette volna lehetővé. Így talán nem túlzás azt állítani, hogy az életmű egésze nincs a köztudatban, ezért rendkívüli jelentőségűnek tartjuk a Szemimpex Kiadó vállalkozását. Arra vállalkoznak, hogy az elérhető életmű teljességéből válogatott anyagot album formájában közreadják, lehetővé téve azt, hogy az érdeklődő közönség tanulmányozza és megőrizze a művek közvetítése által adható szépségét és erejét. Külön öröm, hogy a kiadó e vállalkozását Pákh Imre gyűjtő támogatta, ezzel lehetővé vált, hogy az Amerikába került műtárgyak az albumban a gyűjtő segítségével közkinccsé váljanak. A Magyar Nemzeti Galéria természetesen kötelességének tekintette, hogy a kezdeményezés mellé álljon.

Őszintén reméljük, hogy nagy örömet okoz az album a Munkácsy Mihály művészetét tisztelőknek és szeretőknek, és újabb híveket fog szerezni e nagy magyar festő nemzetközileg is elismert életművének.

Bereczky Loránd

a Magyar Nemzeti Galéria

címzetes főigazgatója

 

Munkácsy Alapítvány a facebookon